Potenciál případových studií v sociální práci

Workshop se koná ve středu 24. února 2016 od 9.00 do 14.30 hodin v budově FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, učebna č. 3.22.

Pozvánku naleznete zde.