Příprava projektu

Probíhá příprava na rozjezd celého projektu, sešli jsme se celý projektový tým a plánovali postup společné práce a rozdělili jednotlivé úkoly.

Byla kontaktována hlavní komunikační partnerka, Anna. Ta byla o plánovaném projektu informována již dříve a dala souhlas se svým zapojením. Nyní však vyslovila obavy, zda projekt nenabourá její soukromí a zda jí nebude na škodu. Budujeme vztah důvěry, opakovaně jsme se krátce sešly a dojednávaly své představy o tom, co a za jakých okolností v knize bude či nebude obsaženo a jak bude chráněno její soukromí.

Probíhá výběr a nákup potřebné techniky, zejména notebooku a diktafonu.