Workshop a finalizace práce na knize

 Workshop 3c Workshop 3f Workshop 2d Workshop 2e Kódování 1 Finiš práce na knize 1

Workshop Potenciál případových studií v sociální práci

Workshop březen 2016 1 Workshop březen 2016 5 Workshop březen 2016 2 Workshop březen 2016 3 Workshop březen 2016 4

European Conference for Social Work Research, Lisabon 2016

Lisabon poster 1 Lisabon poster 3 Lisabon poster 4 Lisabon poster 2 poster