Aktuálně z projektu

Koncem června proběhla monitorovací návštěva kolegyň z NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA/Norské fondy. V projektu nebylo shledáno závad. Na základě konzultace v rámci monitorovací návštěvy jsme se ale rozhodli požádat o prodloužení termínu ukončení projektu do konce října 2016. Důvodem je zejména…

Read More

Aktuálně z projektu

Únorový workshop byl velmi vydařený, ale narazili jsme na potíže spojené s vyšším počtem účastníků (18). Proto jsme se rozhodli druhý plánovaný workshop, ke kterému jsme se zavázali, rozdělit na dva dny, na dvě skupiny. Každého z nich se zúčastnilo 12 sociálních…

Read More

Aktuálně z projektu

Byly ukončeny hlavní rozhovory s Annou. Práce na monografii se chýlí ke konci, chystáme druhý workshop a pomalu připravujeme rukopis k odevzdání recenzentům a vydavateli v následujících měsících. Na konci měsíce byly prezentovány zkušenosti projektu formou posteru na 6th European Conference for Social…

Read More

Aktuálně z projektu

Únor se nesl zejména v duchu přípravy na první workshop. Ten byl nabídnut na webových stránkách Filozofické fakulty Univerzity Palackého a na webových stránkách projektu Anna. Nabízených dvacet míst se rychle zaplnilo. Fotografie z realizovaného setkání s názvem Potenciál případových studií v sociální práci…

Read More

Aktuálně z projektu

Pokračuje práce s Annou, poslední rozhovory se už svým obsahem jeví být nasycenými, témata se opakují. Plánujeme poslední rozhovory na únor. Případové studii přibývají stránky, hlavní osnova už má stabilizovanou podobu, kterou postupně doplňujeme obsahem. Anotace zkušeností nabytých v projektu Anna byla…

Read More

Aktuálně z projektu

Pilně pracujeme, realizujeme rozhovory. Studium spisové dokumentace, studium odborné literatury. Přihlásili jsme se na 6th European Conference for Social Work Research v Lisabonu, abychom sdíleli zkušenosti nabyté při práci s narativní biografií. Vzhledem k déledobější nemoci hlavní řešiteli jsme žádali poskytovatele podpory (Open…

Read More

Aktuálně z projektu

Obnovujeme kontakt s Annou. Tříměsíční časový odstup je ve vztahu bohužel znatelný, opakujeme sadu kratších setkání a návštěv, Anna se ostýchá diktafonu. Je opět poskytnuta podpora při péči o chlapce, kterého má Anna v současné době v pěstounské péči, zprostředkovali jsme psychologickou péči.…

Read More

Aktuálně z projektu

S Annou domluveno, že v tomto měsíci ještě rozhovory nebudou probíhat, chce se věnovat chlapci, kterého má nyní v pěstounské péči. Čas využívám ke studiu odborné literatury, podařilo se sjednat se svolením Anny práci se spisovou dokumentací rodiny ze strany Fondu ohrožených dětí.…

Read More
  • 1
  • 2