Aktuálně z projektu

Pokračujeme v zatím kratších návštěvách a setkáních s Annou, pomohla jsem řešit drobné problémy spojené s bydlením již zletilého chlapce, kterého vychovala Anna v pěstounské péči. Obnovuje se vztah důvěry, Anna již je s knihou srozuměná a přislíbila „na svou čest“ spolupráci. Případová studie byla tematizována i v rodině, děti (nyní již zletilé) spontánně navrhly, aby v knize byla použita jejich pravá křestní jména. V romské komunitě, ke které se rodina hlásí, se členové označují přezdívkami, i ty je možné použít.

Anna má nyní v pěstounské péči chlapce předškolního věku, domluveno, že v červenci si uděláme dovolenou a v srpnu započneme s nahrávanými rozhovory.