Aktuálně z projektu

Únorový workshop byl velmi vydařený, ale narazili jsme na potíže spojené s vyšším počtem účastníků (18). Proto jsme se rozhodli druhý plánovaný workshop, ke kterému jsme se zavázali, rozdělit na dva dny, na dvě skupiny. Každého z nich se zúčastnilo 12 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se zájmem o inzerovanou problematiku. Pracovali jsme s tématem případových studií a diskutovali o možnostech a podmínkách jejich využití v teorii i praxi sociální práce. Atraktivní pro účastníky byl výklad o realizované monografii Anna, o životním příběhu její hlavní aktérky. Mnohé podněty našly své uplatnění při finalizaci textu knihy.