Aktuálně z projektu

Byly ukončeny hlavní rozhovory s Annou.

Práce na monografii se chýlí ke konci, chystáme druhý workshop a pomalu připravujeme rukopis k odevzdání recenzentům a vydavateli v následujících měsících.

Na konci měsíce byly prezentovány zkušenosti projektu formou posteru na 6th European Conference for Social Work Research v Lisabonu. Poster měl pěknou odezvu, v Evropě je téma etnické odlišnosti velmi aktuální a s romskými klienty sociální práce mají kolegové z různých zemí značně odlišné zkušenosti. Diskuse v tomto tématu byly zajímavé a podnětné. Fotografie z konference si můžete prohlédnout ve fotogalerii.