Aktuálně z projektu

Únor se nesl zejména v duchu přípravy na první workshop. Ten byl nabídnut na webových stránkách Filozofické fakulty Univerzity Palackého a na webových stránkách projektu Anna. Nabízených dvacet míst se rychle zaplnilo. Fotografie z realizovaného setkání s názvem Potenciál případových studií v sociální práci si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Společná práce všech účastníků byla velmi živá a obohacující, sešli se kolegové z praxe sociální práce nejen z Olomouckého kraje. Společně jsme se v tématu zamýšleli nad aspekty, které formovaly životní zkušenosti hlavní aktérky chystané případové studie – její gender, etnicita, výchova v orientační rodině, životní zkušenosti. Velkým přínosem worshopu byly podnětné i kritické poznámky účastníků k chystanému posteru, který bude příští měsíc prezentován na  6th European Conference for Social Work Research v Lisabonu.