Aktuálně z projektu

Pokračuje práce s Annou, poslední rozhovory se už svým obsahem jeví být nasycenými, témata se opakují. Plánujeme poslední rozhovory na únor. Případové studii přibývají stránky, hlavní osnova už má stabilizovanou podobu, kterou postupně doplňujeme obsahem.

Anotace zkušeností nabytých v projektu Anna byla přijata k prezentování na 6th European Conference for Social Work Research v Lisabonu formou posteru.

Bylo schváleno prodloužení projektu bez nároku na navýšení rozpočtu. Na schůzkách projektového týmu jsme probrali nový harmonogram práce a rozdělili si úkoly.

Na druhou polovinu února plánujeme první workshop na téma Potenciál případových studií v sociální práci.