Aktuálně z projektu

Pilně pracujeme, realizujeme rozhovory. Studium spisové dokumentace, studium odborné literatury.

Přihlásili jsme se na 6th European Conference for Social Work Research v Lisabonu, abychom sdíleli zkušenosti nabyté při práci s narativní biografií.

Vzhledem k déledobější nemoci hlavní řešiteli jsme žádali poskytovatele podpory (Open Society Fund a Norway Grants) o prodloužení doby trvání projektu bez nároku na navýšení rozpočtu.