Aktuálně z projektu

Obnovujeme kontakt s Annou. Tříměsíční časový odstup je ve vztahu bohužel znatelný, opakujeme sadu kratších setkání a návštěv, Anna se ostýchá diktafonu. Je opět poskytnuta podpora při péči o chlapce, kterého má Anna v současné době v pěstounské péči, zprostředkovali jsme psychologickou péči. První velký rozhovor.

Koncem října jsme se zúčastnili Setkání příjemců grantu programu Dejme (že)nám šanci se pod názvem „Sdílím, tedy jsem“ , které se konalo v Praze. Jak už název vypovídá, jeho cílem bylo vytvořit dostatečný prostor pro navázání kontaktů s dalšími realizátory a umožnit vzájemnou výměnu informací, zkušeností a inspirací.