Aktuálně z projektu

Nemoc hlavní řešitelky. Anna byla o nemoci informována, domluveno, že rozhovory budou zahájeny po nezbytné rekonvalescenci hlavní řešitelky.