Aktuálně z projektu

S Annou domluveno, že v tomto měsíci ještě rozhovory nebudou probíhat, chce se věnovat chlapci, kterého má nyní v pěstounské péči.

Čas využívám ke studiu odborné literatury, podařilo se sjednat se svolením Anny práci se spisovou dokumentací rodiny ze strany Fondu ohrožených dětí. Spisová dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí se ukázala jako nedohledatelná.