Aktuálně z projektu

Koncem června proběhla monitorovací návštěva kolegyň z NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA/Norské fondy. V projektu nebylo shledáno závad. Na základě konzultace v rámci monitorovací návštěvy jsme se ale rozhodli požádat o prodloužení termínu ukončení projektu do konce října 2016. Důvodem je zejména snaha o efektivní propagaci monografie, která nebude inzerovaná v „okurkové sezoně“ letních měsíců, ale až v zářijových číslech odborných periodik.