Aktuálně z projektu

Pokračujeme v zatím kratších návštěvách a setkáních s Annou, pomohla jsem řešit drobné problémy spojené s bydlením již zletilého chlapce, kterého vychovala Anna v pěstounské péči. Obnovuje se vztah důvěry, Anna již je s knihou srozuměná a přislíbila „na svou čest“ spolupráci. Případová studie byla…

Read More

Příprava projektu

Probíhá příprava na rozjezd celého projektu, sešli jsme se celý projektový tým a plánovali postup společné práce a rozdělili jednotlivé úkoly. Byla kontaktována hlavní komunikační partnerka, Anna. Ta byla o plánovaném projektu informována již dříve a dala souhlas se svým…

Read More
  • 1
  • 2