Aktuálně z projektu

Pokračuje práce s Annou, poslední rozhovory se už svým obsahem jeví být nasycenými, témata se opakují. Plánujeme poslední rozhovory na únor. Případové studii přibývají stránky, hlavní osnova už má stabilizovanou podobu, kterou postupně doplňujeme obsahem. Anotace zkušeností nabytých v projektu Anna byla…

Read More