Aktuálně z projektu

Pokračujeme v zatím kratších návštěvách a setkáních s Annou, pomohla jsem řešit drobné problémy spojené s bydlením již zletilého chlapce, kterého vychovala Anna v pěstounské péči. Obnovuje se vztah důvěry, Anna již je s knihou srozuměná a přislíbila „na svou čest“ spolupráci. Případová studie byla…

Read More